X
Neem contact op
X

Neem contact op

Producten

Reliance

Actief ingrediënt

200g/l  diflufenican

400g/l  flufenacet

Reliance

Gewassen

  • Granen

Reliance

Actief ingrediënt

200g/l  diflufenican

400g/l  flufenacet

Bodem- en contactherbicide ter bestrijding van éénjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden in wintergranen.

Goede werking op gronden met kruimelige structuur, werking kan tegenvallen op gronden rijk aan organische stof.

Regen in de periode na toepassing verbetert de werking van het middel.

Snelle feiten

Bij een gangbare teeltrotatie is er geen grondbewerking nodig. Granen of aardappelen kunnen onmiddellijk in ontgonnen grond worden geplaatst.

 

LET WEL OP:

- grassen kunnen niet als vervolg-teelt worden gezaaid!

- voor alle andere gewassen dient de grond bewerkt te worden tot op een diepte van 20cm

- na een mislukte teelt kan er in het voorjaar enkel tarwe/gerst gezaaid worden of aardappelen gepoot worden (na oppervlakkige grondbewerking)

- vermijd overlapping/drift tijdens de bespuiting om gewasschade te vermijden

Formulation

Gewasbeschermingsmiddel geformuleerd als SC (suspensie concentraat) op basis van diflufenican en flufenacet in een verhouding van 200 g/L + 400 g/L.