Neem contact op
X

Neem contact op

Producten

Sacron

Actief ingrediënt

45%  cymoxanil

Sacron

Gewassen

  • Aardappelteelt

Sacron

Actief ingrediënt

45%  cymoxanil

Sacron® WG heeft een naamswijziging ondergaan naar Sacron®.  Aanleiding hiervoor is een uitbreiding van het label, waarbij het middel ook een ander toelatingsnummer heeft gekregen.  Sacron® wordt ingezet ter bestrijding van de aardappelziekte Phytophthora infestans en mag vanaf nu maximaal 8 keer per teeltseizoen worden toegepast. Belangrijk is dat Sacron® altijd gecombineerd ingezet moet worden met een ander preventief werkend middel, bij voorkeur met een verschillend werkingsspectrum.

-

Sacron® WG a changé de nom en Sacron®. La raison de ce changement, par lequel le numéro d’autorisation a également changé est l’extension des usages.  Sacron® est utilisé pour contrôler le mildiou causé par le pathogène Phytophthora infestans et peut être appliqué 8 fois par saison dès au jour d’hui. Il est important de toujours appliquer Sacron® en mélange avec un autre produit avec action préventive, de préférence avec un mode d’action différent.